Nr. 20 Utanför lägret. En berättelse om missionären och evangelisten Otto Witt

LADDA NER

Otto Witt (1848‒1923) kom till Sydafrika 1876 som Svenska kyrkans förste missionär. Teologiska funderingar parat med en rakryggad hållning kom i mycket att påverka hans livsvandring. År 1890 lämnade han missionen efter en andlig kris ‒ blev evangelist och helgelsepredikant i Sverige, slutade efter ett syndafall, gick tolv år senare till botbänken i Templet i Stockholm. År 1907 öppnade han sig för pingstväckelsen. Efter att under många år saknat stadig andlig hemvist anslöt han sig till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1921, trots att det stred mot hans församlingssyn. Två år senare ‒ några månader före sin död ‒ förmådde Witt inte längre tiga vilket ledde till en brytning med Lewi Pethrus. Denna bok skildrar ett dramatiskt och innehållsrikt livsöde!