Nr. 19 Om Pingstväckelsens riktlinjer. Anteckningar om skriften och den tidiga pingstväckelsen i Tyskland

LADDA NER

I  slutet av år 1916 gav den då dominerande pingströrelsen i Tyskland, Mülheimrörelsen, ut en skrift med titeln Unsere Ziele und Richtlinien für die Erbauung und Vollendung der Leibes Christi (»Våra mål och riktlinjer för uppbyggandet och fulländandet av Kristi kropp«). Större delen av texten gavs året därpå ut på svenska av Förlaget Filadelfia med titeln Pingstväckelsens riktlinjer. En omarbetad tysk utgåva publicerades år 1917, men den översattes inte till svenska. Denna skrift redogör översiktligt för de tyska utgåvorna, för pingstväckelsens tidiga utveckling i Tyskland, Mülheimrörelsens framväxt samt för hur Pingstväckelsens riktlinjer kom till.