Nr. 17 Andrew Ek. Några skeden i hans liv som predikant, missionär och nödhjälpsarbetare – Roland Gäreskog

LADDA NER

Andrew Ek – eller Anders Gustaf Ek som han egentligen hette – fick uppleva pingstväckelsen vid Azusa Street i Los Angeles våren 1906. Han blev den förste att förmedla väckelsen till Sverige men hans insats som pionjär i landet blev kortvarig. Efter en tids församlingsarbete i Göteborg var han under två år missionär i Kina. Åren 1913–1921 engagerades Ek i Filadelfiaförsamlingens i Stockholm sociala arbete och blev känd som resepredikant. Från slutet av 1919 knöts han till församlingens hjälpverksamhet i Wien. Den insatsen fick ett tragiskt slut och det dröjde tio år innan han åter fick verka inom Pingströrelsen. Trots ett begränsat källmaterial ger denna dokumentation den hitintills mest utförliga skildringen av några centrala skeden i Andrew Eks liv.