Nr. 16 Pingstväckelsen inom Metodistkyrkan i Sverige åren 1907-–1922 – Roland Gäreskog

LADDA NER

Metodistpredikanten Thomas Ball Barratt blev pingstväckelsens apostel i Skandinavien när han med en egen andedopsupplevelse återvände till Norge från USA sent år 1906. Han var känd och uppskattad inom Metodist-episkopalkyrkan i Sverige. Det gjorde att många inom kyrkan hade en förväntan att pingstväckelsen skulle åstadkomma förnyelse och väckelse. Så blev det emellertid inte. Först drygt tio år senare fick kyrkan uppleva en pingstväckelse. Den blev dock kortvarig. Den här skriften tecknar bakgrunden till och redogör utförligt för händelse­utvecklingen under dessa två skeden. Skriften innehåller dessutom korta biografier över sex »pingstbetonade« predikanter, däribland C.G. Hjelm, som lämnade Metodistkyrkan.