Nr. 15 Människan, samhället och Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning – Carl-Gustav Carlsson

LADDA NER

Nittonhundratalets stora väckelserörelse, den svenska pingströrelsen med som mest cirka 100 000 medlemmar, formades i hög grad av Lewi Pethrus (1884?1974). Han var på många sätt en omstridd person. Av allmänheten blev han kanske mest känd för startandet av den kristna dagstidningen Dagen 1945 samt som en av initiativtagarna till Kristen demokratisk samling (KDS) 1964. Människan, samhället och Gud är det första större arbetet som behandlar Lewi Pethrus kristendomsuppfattning. Undersökningen analyserar hans människosyn, samhällsideal och gudsbild. Den publicerades första gången 1990 som en doktorsavhandling i systematisk teologi vid Lunds universitet.