Nr. 14 Forskning och självreflektion i Pingströrelsen 1973-2008 – Magnus Wahlström (red)

LADDA NER

Den svenska Pingströrelsen har en snart hundraårig historia. Under den tiden har fakta, analyser och åsikter presenterats i olika sammanhang av personer både inom och utom rörelsen. Denna bok belyser hur flera av de större forskningsarbeten som gjorts inom Pingströrelsen mellan åren 1973 och 2008 har tagits emot. Det sker framför allt genom en utförlig sammanställning av recensioner och debattinlägg från tidningar och tidskrifter. Boken kan köpas i Pingst webb-butik, www.shop.pingst.se