Nr. 12 Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen – Nils-Eije Stävare

LADDA NER

Pastor Georg Gustafsson är en av den svenska Pingströrelsens pionjärer. Under mer än ett halvt sekel var han en av rörelsens mest inflytelserika ledarpersoner. Gustafsson var ledare för flera snabbt växande församlingar och hade som förkunnare och bibellärare hela norden som arbetsfält. Han blev även känd som själavårdare och gav i en omfattande korrespondens detaljerade svar på andliga frågor. Denna biografi över Georg Gustavsson analyserar förhållandet mellan honom och det sammanhang där han verkade. Den publicerades första gången 2008 som en doktorsavhandling i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Summary in English: Georg Gustafsson – church leader, preacher and intercessor in the Swedish Pentecostal Movement Boken kan köpas i Pingst webb-butik, www.shop.pingst.se