Nr. 11 Lewi Pethrus i konflikt. Om några konflikter år 1929 mellan Lewi Pethrus och kända personer inom Pingströrelsen – Marianne och Roland Gäreskog

LADDA NER

Året är 1929 och ur pingstväckelsen har en ny församlingsrörelse vuxit fram, Pingströrelsen. Lewi Pethrus har genom sina initiativ och sin ledningsförmåga blivit den unga rörelsens ledare. Detta år kommer han i konflikt med flera kända personer inom Pingströrelsen vilket leder till den allvarligaste krisen inom rörelsen under 1900-talet. Med avstamp i en omfattande studie av primärkällor presenterar författarna i denna skrift bakgrunden, personerna, händelseförloppet, efterspelet och följderna av krisen.