Nr. 10 Pingströrelsen förr och nu. Valda publikationer 1947-2002 med anknytning till Pingströrelsens historia och tankevärld – Torsten Bergsten

LADDA NER

Torsten Bergsten, docent i kyrkohistoria, har sedan studieåren i sin ungdom intresserat sig för svensk frikyrkorörelse. Det har genom åren resulterat i en mängd arbeten och artiklar. Flera av dessa berör på olika sätt Pingströrelsen, dess historia, sammanhang och tankevärld. I denna samlingsvolym har ett urval av detta material samlats. Den inleds med en uppsats från 1947 om lord Rodstocks verksamhet som omvändelse- och helgelsepredikant i Stockholm omkring år 1880, och avslutas med en recension från år 2002 av P.O. Enquists Lewis Resa. Mellan dessa behandlas bland annat Pingströrelsen i ett ekumeniskt sammanhang samt Lewi Pethrus ledarskap.