Nr 1. Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen – Bertil Carlsson

LADDA NER

Undersökningen presenterades första gången som en uppsats i statskunskap år 1973. Materialet redovisar utförligt de alternativa organisationsstrukturer som växte fram i Pingströrelsen under åren 1912-1972. Författaren pekar på att beslutsprocesserna var svårgripbara för den vanlige pingstvännen. De olika företagen fungerade som ett dolt samfund och hade i praktiken de funktioner som var kännetecknande för ett frikyrkosamfund. Undersökningen svarar bland annat på hur en sådan centralisering var möjlig inom Pingströrelsen, som officiellt slog vakt om de lokala församlingarnas oberoende. Skriften är publicerad i pdf-format och kan laddas ned gratis nedan. Det går även att beställa skriften som pappersbok.