Medlemmarna på Uppsalagatan 11, år 1915

Ett försök att något beskriva medlemmarna i Filadelfia fem år efter församlingens bildande.