Manual för grafisk profil

LADDA NER

En egen grafisk profil för Pingst - fria församlingar i samverkan lanserades 2004. Manualen ger en beskrivning av hur logotypen kan användas. Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan har skyddat varumärket pingst hos Patent- och registreringsverket (varumärke 365338). Användandet av varumärket pingst är därmed skyddat och får bara hanteras genom reglerat avtal med policydokument mellan respektive användare och Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan. Det är förbjudet enligt svensk lagstiftning att använda, ändra, dela isär eller lägga till något i anslutning till logotypen.