Lutherska inslag i frikyrklig förkunnelse. Påskpredikan hos Paul Waldenström och Lewi Pethrus.

LADDA NER

Uppsatsen ingår i ett stort nordiskt forskningsprojekt om luthersk predikotradition. Uppsatsen har blivit publicerad i Nordiska Rådets rapportserie: Luthersk påskpredikan i Norden, bd 2, 2001.