Livskraftig församling som aldrig varit utpost

LADDA NER

Om hur det började med "endast fyra bröder" i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka.