Ledarskap i svenska pingstförsamlingar – då och nu

LADDA NER

Beskrivning av pingströrelsens traditionella syn på församlingens ledarskap samt en redogörelse för den variation som idag finns i församlingar. Analys av enkäter angående församlingarnas styrelsesammansättning. Jämförelse mellan sex församlingars…