Jesus

LADDA NER

Det finns något svårfångat i Jesus från Nasaret och de anspråk han framträder med. Han förblir en gåtfull gestalt utan jämförelse i historien. Han väcker sympati och förbryllar på samma gång. Ena stunden tror man sig veta vad han menar, nästa stund slår han undan benen på den som vill ha ordning och reda och klara besked. Vad ska man tänka om Jesus? Är det verkligen möjligt att tro att han på samma gång är både Gud och människa? Och spelar det egentligen någon roll hur mycket av Gud, och hur mycket av människan, som rymdes i hans person? Denna skrift sätter ord på innebörden av att Gud har blivit människa, utifrån den bild av Jesus som framträder i evangelierna och blir den unga kyrkans tro. Skriften Jesus ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.