”Jag är Herrens tjänarinna” – vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens?

LADDA NER

Föreläsning vid seminariet Svensk Pingströrelse - förr och nu. Kaggeholm 23 oktober 1998. Handlar om kvinnan inom pingströrelsen.