Informationsfolder Pingst

LADDA NER

Denna folder presenterar Pingströrelsen på ett enkelt och intresseväckande sätt. Den har en post-modern ansats och riktar sig till bland annat skolungdomar.