Homosexualitet och kristen tro

LADDA NER

Hur kan människor med en kristen tro komma till så olika slutsatser när det gäller homosexualitet? Vad säger Bibeln egentligen om samkönade relationer? Och hur ska den som attraheras av personer av samma kön se på sig själv och sina känslor? I denna skrift sätts frågan om homosexualitet in i ett större sammanhang. De bibliska texterna studeras och kyrkans hållning behandlas. Hur kan den kristna församlingen hitta en väg att förena trohet mot sina källor med kärlek och barmhärtighet mot människor med en homosexuell inriktning? Här finns också en personlig berättelse om en ung mans upplevelse av sin sexualitet. Homosexualitet och kristen tro ingår i skriftserien Tro och livsstil som utges av det Teologiska nätverket i Pingst.