Helande

LADDA NER

I denna skrift bearbetas frågor om sjukdom och helande. Helande ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.