Nr. 3 Församlingssyn i Pingströrelsen. Rapport från ett seminarium – Uno Solinger (red)

LADDA NER

Apostlagärningarnas färgstarka bild av den urkristna församlingens liv har alltid fascinerat pingstväckelsens folk. När man läser om de första kristnas dynamiska utveckling verkar Andens yttringar med övernaturliga inslag och dess frukt med bl.a. tät gemenskap vara deras kännemärke. Andens närvaro förklarar den tillväxt och det inflytande de första kristna hade. Ropet "åter till våra rötter" har varit betecknande för Pingströrelsen i Sverige. En särskild fascination har även funnits inom Pingströrelsen för den bibliska församlingen och församlingsbegreppet. Ett uttryck som ofta användes i den tidiga pingströrelsen var "den fria bibliska församlingen". Läran eller teologin kring församlingen är fortfarande idag ett hett ämne. Hur kommer den svenska Pingströrelsen att utvecklas i framtiden? Hur kan denna rörelse hitta vägar att framgångsrikt nå sekulariserade svenskar med evangeliet? Vilken teologi och syn på människan förmedlar en vanlig gudstjänst i en pingstförsamling? Hur kan man tänka att en pingstförsamlings kan te sig på "insidan", en församling som idag vill vara trogen sina rötter och som samtidigt kan förmedla de goda nyheterna till nutidens svenskar? Att försöka besvara de ställda frågorna utan att bry sig om hur verkligheten ser ut i Pingströrelsen idag tror jag är lönlöst. Vi behöver modet att söka efter en sann bild av den svenska Pingströrelsens församlingssyn, och våra egna innersta värderingar.