En utpost vid spårvagn 16:s ändhållplats

En berättelse om "Mälarhöjdens Evangeliska Vänner" som började med möten på Utsiktsberget och hur det sedan gick.