En spartansk predikolokal blev förnämlig biograf

LADDA NER

En artikel som bland annat berättar hur Filadelfiamedlemmarna höll på att hamna i en sjunkande saluhall. Stockholm. Sveavägen.