Dopet

LADDA NER

Varför behöver man bli döpt? När bör dopet ske? Hur ska det utföras? Och vem kan döpa? Denna skrift behandlar en rad praktiska frågor som rör det kristna dopet. Men framför allt vill den fördjupa tron på dopets andliga hemlighet. Varje dop är en synlig handling utförd av människor. Men det rymmer en dold verklighet där Gud handlar med den som blir döpt. Dopet ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.