Döden, uppståndelsen

LADDA NER

Jesus kom i världen för att ge människan hopp. Men på vilka grunder vågar vi hoppas på ett liv efter döden? Och hur ser det hoppet ut? Med både varsamhet och frimodighet behandlar denna skrift ämnet döden, uppståndelsen och det eviga livet. Även om ett och annat är svårt att tyda i Bibelns framställning framträder det väsentliga i ett bländande ljus: Kristus har med sin död och uppståndelse förvandlat döden till en strålande övergång. Därför är de kristnas sorg den ljusa sorgen, som vet att döden inte kan göra oss någon verklig skada. Döden, uppståndelsen och det eviga livet ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. Skriften kan även köpas som pappersbok i Pingst Webshop