Den goda hustrun. Om pastorsfruns roll i svensk pingströrelse idag.

LADDA NER

Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med tre pastorsfruar i Norrland. Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för pastorsfruarnas situation och deras roll i församlingarna. Det diskuteras även lite kring kvinnligt ledarskap.