De fick både tomt och virke

Fruvik. En uppsats som berättar hur pingstvännerna kunde fortsätta där missonsvännerna tvingats sluta - precis på samma grund.