Andedop

LADDA NER

Den personliga erfarenheten av den helige Ande har varit själva hjärtat i den andliga förnyelse som under de senaste hundra åren påverkat stora delar av kristenheten. Genom Pingströrelsen och dess förlängning i den karismatiska förnyelsen har Andens vindar blåst genom hela kyrkan. Men vad innebär det att ha "gemenskap med den helige Ande", som Paulus uttrycker det? Och hur vet man sig ha blivit "fylld av Anden", som det gång på gång heter om de första kristna? Denna skrift vill ge grundläggande undervisning till den erfarenhet som pingstvänner världen över med Jesu ord kallar ett "dop i helig Ande". Ämnet är rikt och kan långt ifrån uttömmas på några få sidor. Men här finner du inspiration till ett fortsatt bibelstudium om den helige Andes person, närvaro och gåvor i församlingens liv. Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.