Allan Burman – min barn- och ungdomstid i Tanganyika 1937-1955

LADDA NER

Det har gått femtiofem år sedan Allan Burman lämnade Tanganyika, landet som han föddes och växte upp i – och ändå återvänder han dagligen i sina tankar. Hela sitt vuxna liv har Allan bott och arbetat i Sverige och här har han sin fru Gudrun, barn och barnbarn. I denna bok berättar han om hur det var att växa upp som missionärsbarn under mitten av förra seklet och att uppleva mötet med människor, språk och kultur. Boken är rikt illustrerad med fotografier från de miljöer som Allan Burman berättar om. Boken publiceras i början av december 2011, dels elektroniskt i pdf-format på denna webb-sida, dels på papper Print on Demand och kan köpas på www.shop.pingst.se