Äldste – att leda Guds församling

LADDA NER

Hur bör den kristna församlingen ledas? Och vem är lämpad att vara dess ledare? När ledarskap blivit ett modeord, behöver frågan på nytt ställas vad som är utmärkande för ett kristet ledarskap i evangeliets anda. Äldste är Nya testamentets vanligaste beteckning för församlingsledare. Men hur definieras en äldste? Och vem väljer vilka som ska leda den kristna församlingen? Det är några av de frågor som behandlas i denna skrift, som vill inspirera till ett förnyat samtal om det viktiga uppdraget som församlingsledare. Äldste – att leda Guds församling ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av Teologiska nätverket i Pingst.