Äktenskap

LADDA NER

Den hemlighet som ligger i äktenskapet är stor. Kärleken mellan man och kvinna är ett tecken på Guds kärlek till världen. Även om det livslånga äktenskapet är idealet för de flesta, utmanas denna samlevnadsform i dag av andra sätt att leva tillsammans. Kan man inte bara leva med varandra så länge det fungerar, utan långtgående löften? Måste äktenskapet vara förbehållet man och kvinna? Några röster säger till och med: måste äktenskapet alltid gälla tvåsamhet? I denna skrift tecknas huvuddragen i Guds tanke med äktenskapet enligt Bibeln. ”Vad konstituerar äktenskapet?” och ”Hur ska den kristna församlingen se på skilsmässa?” är några av de frågor som berörs. Äktenskapet ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av Teologiska nätverket i Pingst.