250 frikyrkokristna bland 40 000 invånare

Ett försök att beskriva verksamheten i och kring den snart 80-åriga "bönhusbyggnaden" i skärsätra på Lidingö.