1900-talets pingstkapell på Öland

LADDA NER

Litet häfte med korta beskrivningar av pingstkapellen på Öland. Innehåller flera foton.