Nr. 1 Pingst i Grönland. En studie av den grönländska frikyrkan Inuunerup Nutaap Oqaluffia – Stig Öberg

LADDA NER

I mitten av sextiotalet kom Stig Öberg som missionär till Grönland. Han lärde sig danska och grönländska och fick bland annat undervisa i den lokala skolan. Sedan dess har han följt pingströrelsens utveckling i landet och gjort återbesök ett antal gånger. När han hörde talas om snabba förändringar i den grönländska frikyrkan återvände han 2009 som forskare. Han deltog i gudstjänster, gjorde en enkät och flera intervjuer. Det här är hans rapport. Den grönländska pingstkyrkan INO är med lokala mått mätt en framgångssaga. Från att ha varit en relativt begränsad och stillastående missionsrörelse har den på kort tid förändrats till en karismatisk, kulturanpassad kyrka som med lokala medel nu når ut till befolkningen i Grönland, främst då inuiter. I rapporten möter vi sälskinnskuddar som altarring, inuit-trumma i lovsången, dramatiska helandeunder, guldstoff i biblar och berättelser om livsförvandlande gudsupplevelser.