Pingststatistik

Vi är glada att från och med 2018 kunna erbjuda alla församlingar möjligheten att rapportera statistik och kontaktuppgifter på webben. Inloggningsuppgifter skickas på mail och brevpost i januari varje år. Vi hoppas att detta ska underlätta för er församling och ser fram emot att också kunna utveckla verktyget i dialog med användare i församlingar. Om din församling önskar få blanketterna på papper kan det beställas via info@pingst.se

Nedan visas en bild över hur det ser ut när man loggat in. Rapporteringen är klar när alla blå fält har en bock till höger om sig. För hemgångna och anmälan om ny missionär laddas en pdf ner. All rapportering utom nedladdning av filer kan också göras i mobiltelefon!

image description
Magnus Wahlström
Pingst- arkiv & forskning, Pingströrelsens årsbok, IPS Network
magnus.wahlstrom@pingst.se
image description
Peter Lindskog
Pensionsstiftelsen, försäkringsfrågor, Hjälpkassan
peter.lindskog@pingst.se