Boka in årets Rådslag Den 25-26 maj hålls årets Rådslag i Citykyrkan i Stockholm

Pingst policy

Den senaste veckan har man i olika artiklar i media
relaterat till Pingst policydokument i frågor som rör vigsel och
livsstilsfrågor. De dokument som finns officiellt beslutat är ett
värdegrundsdokument som tillkom som en vägledning för församlingar som söker medlemskap i Pingst – fria församlingar i samverkan. Du hittar det här

Det andra är ett dokument som är skapat av det som hette Vigselnämnden som hanterade vigselfrågorna fram till 2012. Detta dokument följde sedan med in i trossamfundet när man tog över vigselrätten. Du hittar det här

Vill man ha en, för Pingströrelsen, representativ bild av
hur man ser på ex. homosexualitet så har Teologiska nätverket skrivit sig
samman i ämnet. Detta är inte ett beslutat policydokument men ger en väl samlad bild av Pingströrelsens församlingar förhållningssätt.

Ytterst är det dock varje församling som formar teologin och hur man tillämpar det i mötet med människor.