fbpx

TACK FÖR I ÅR

Vår förhoppning och bön om att skapa en konferens där vi får möjlighet att fördjupa våra samarbeten, ta lärdom av varandras erfarenheter och prisa Gud tillsammans uppfylldes. Med stor tacksamhet och förväntan ser vi fram emot vad Gud ska göra under 2023!

THE STOCKHOLM CALL

I och med Pingst Pastor vill vi som rörelse kalla till bön och handling i våra församlingar. Uppmaningen finns formulerad i The Stockholm call – en uppmaning till djupare kärlek. På Wikipingst kan du ladda ner The Stockholm call som affisch och som dokument.

A DECADE OF REVIVAL

Som församlingsrörelse vill vi vara en del i Guds uppdrag att låta världen lära känna Jesus Kristus. Svensk pingstmission har spelat en betydande roll i världsmissionen, särskilt med hänsyn till att vi i en global jämförelse är en liten rörelse i ett litet land. Vi vill också i framtiden vara med och se Guds rike växa i världen.

2033 är det tvåtusen år sedan pingstdagen och det aktualiseras genom ”a decade of revival” som startar 2023. Det är ett globalt initiativ som syftar till en tioårssatsning att nå människor med evangeliet. Svensk pingströrelse vill vara en del av detta globala initiativ genom att samlas och skapa intresse och engagemang för de utmaningar som möter oss idag. Vi vill genomsyra den svenska pingströrelsen med utmaningen att vara en del av Guds uppdrag i världen genom att bjuda in till Pingst Pastor International 2023. Genom den här konferensen sjösätts vårt förnyade internationella arbete som vi tror kommer vara av stor betydelse framöver för vår rörelse.

I det gemensamma Pingst vill vi förverkliga vår framtidsbild antagen 2017: ”Vi har kunnat utöka vårt globala missions- och hjälparbete på ett sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Vi tar allt större del i nätverk inom den globala växande rörelse vi är en del av”

Som församlingar står vi i relation med över hundra rörelser världen över och vill ge er församlingar möjlighet att bjuda in representanter från era systerkyrkor till konferensen. Vi önskar samla de rörelser som tecknat eller är på väg att teckna memorandum of understanding för att skapa en gemensam tillhörighet som bröder och systrar.

Inom svensk pingstmission är det den lokala svenska pingstförsamlingen som driver missionen, så har vi haft det och så vill vi fortsätta att arbeta. Det finns en tradition av nära samarbete mellan församlingar och vårt gemensamma arbete inom svensk pingstmission. Vi vill fortsätta förstärka vårt samarbete och efter konferensen är Pingsts avsikt att skapa ett internationellt nätverk för ett utbyte av tankar, idéer, teologi och partnerskap ska kunna fortsätta att växa.

Konferensen anordnas den 10–12 januari 2023 på Scandic Infra City, Upplands Väsby. Pingst ffs kommer att stå för konferensavgift, mat och logi för internationella gäster under dagarna i Stockholm. Inbjudande svensk församling står för resterande kostnader. Vi vill redan nu uppmuntra er som församling att skapa fler mötesplatser dagarna kring konferensen, i era församlingar och i samarbete med andra för att ge möjlighet för utökade missionsinsatser och partnerskap.

Vi vill uppmuntra er att ta hem era missionärer, pastorer ni har relation med och nära medarbetare i fält. Framför oss ser vi stärka våra internationella relationer med ett positivt avtryck decennier framöver och även att vi kan teckna många nya memorandums of understandings under dagarna i Stockholm.