PINGST OMSORG I CORONATIDER

För att stötta församlingarna i dessa tider har pingst Omsorg tagit fram en del material.
Nedan finns länkar till olika pdf:er som vi hoppas ska stötta er och uppmuntra er till att göra skillnad för de utsatta i detta läge. Vi har även tagit fram en del andakter som ska kunna stötta den som är orolig, känner sig ensam eller är ofrivilligt isolerad i denna tuffa tid. Kom ihåg att det kommer en tid efter Coronaviruset.
Tänk om vi efter denna tid, kunde se tillbaka och minnas att vi valde så gott vi kunde.
Istället för rädsla- välj KÄRLEK
Istället för panik- välj TILLIT
Istället för oro- välj HOPP
Istället för splittring- välj ENHET
Istället för förvirring- välj TRO

Furuboda kursvecka, 2021

Varmt välkommen att anmäla dig till årets bästa vecka!

Länk för anmälan nedan. Mer info kommer inom kort. 

Relationer- Psykisk ohälsa – Funktionsvariationer – Våld i nära relationer – Trygg församling – Själavårdsnätverk 

 

Pingst Själavård Referens 

Pingst Själavård Referens är en nystartad grupp som arbetar för att hitta vägar för själavården att fungera bättre i vårt land och för att rusta fler till denna ovärderliga tjänst.

Vi är en grupp med representanter från både utbildningssidan och nätverksbygget. Sedan en tid tillbaka har vi ett pilotprojekt i Jönköpingsregionen där vi bygger nätverk, höjer kompetensen, bygger relationer och hjälper de församlingar som så önskar att bygga team.

Mer information kommer inom kort. Var gärna med och be för själavårdsarbetet i vårt land då nöden är stor och behoven många. Tillsammans kan vi hjälpa fler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går att bygga en församlingsgemenskap där vi alla får plats, där våra relationer är sunda och trygga och där vi firar våra olikheter.

 

VAD ÄR PINGST OMSORG?

Pingst Omsorg är en plattform för nätverk och kompetensutveckling inom rörelsen. Vi stöttar församlingarna i hanterandet av det svåra och sårbara, vackra och mänskliga och frågor som rör hur man bygger en kyrka för alla. Vi tror att enhet är nyckeln till tillväxt och att allt börjar i församlingens kultur. 

Bönen som Pingst Omsorg har på sitt hjärta är densamma som Jesus bad för sina lärjungar i Johannes kapitel 17:20-23, en bön om enhet.

”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

Relationer

Podcasten Pingst Relationer, finns där poddar finns!

Kan man prata om allt? Är det till och med nödvändigt? 

Det här är en podcast som utforskar påståendet att hälsosamma relationer börjar med att våga säga som det är. Följ med in i en sårbar och stark värld av både tårar och skratt.   

Relationen med dig själv. Relationen med andra. Relationen med Gud. Familj och tro. Själens mående. Tillit. Tankebanor. Sex i nöd och lust. Personligheter och Identitet. Hur kommunicerar vi med varandra? Ta plats på rätt sätt. Gränssättning och relationer. Välkommen till Pingst Relationer, ett modernt verktyg för att sätta ord på allt det där vi alla tänker på men inte alltid formulerar.

Pingst Omsorg vill lyfta bibelns bild av sunda relationer. Vi vill betona hur grunden för hälsosamma relationer börjar i att ta emot Guds kärlek. Vi hoppas kunna vara ett stöd när något går sönder och livet gör ont samtidigt som vi vill rusta och förebygga att det går sönder. Vi vill agera som en resursbank av kompetens och material så att individer och församlingar kan få verktyg att bygga en kultur av kärlek och enhet men även upprättelse och försoning. 

Varmt välkommen till Pingst Relationer!

Vi är alla pusselbitar. Olika men lika unika. Vissa bitar passar inte ihop med varandra men alla passar ihop med någon. Tillsammans bildar vi en enhet där bilden blir tydlig och komplett.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Pingst Omsorg vill genom

  • Nätverksbygge
  • Föreläsningar
  • Utbildningsdagar
  • Kompetenshöjande material 

Stötta din församling i att våga ta i det sårbara och brustna för att bygga en gemenskap där vi alla får plats. Detta vill vi göra såväl konkret och praktiskt som visionärt och genom att uppmuntra och stötta de samtal som påverkar kulturen i församlingen.

Målet är sanna, kärleksfulla och trygga relationer i en församlingsgemenskap som är säker, inkluderande och tillgänglig.

image description
Christine Viklund
Verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg
Christine.viklund@pingst.se

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem där barn är en av de grupper där den är som störst. Psykisk ohälsa finns även inom församlingen och vi behöver öka vår kompetens för att på ett vist sätt kunna möta denna stora utmaning. 

Pingst Omsorg önskar vara en resurs på detta område. Vi vill hjälpa församlingarna att börja prata om psykisk ohälsa genom att erbjuda utbildningsdagar, bidra med resurser och kompetenshöjande material. Vi tror att det behövs ett helhetsperspektiv på denna fråga, där både ande, kropp och själ blir sedd och bekräftad. Därför har vi gjort ett arbete som heter Det finns hopp för psykisk hälsa. Detta arbete har Pingst Omsorg gjort tillsammans med Lp Grow och Pingst Ung.

Klicka på länken nedan för att komma till Det finns hopp sidan som är helt proppfull med resurser!

 I bibelappen finns även en läsplan som heter Frihet från ångest som Pingst Omsorgs Christine Viklund har tagit fram. Klicka på länken för att komma dit Frihet Från Ångest 

 

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer förekommer överallt i samhället och tyvärr även i våra församlingar.

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse. 

Vi arbetar med ett material framtaget av organisationen Restored i Storbritannien . Materialet finns nu översatt till Svenska och innehåller såväl matnyttig kompetenshöjande information som väldigt konkreta och handfasta tips, råd och listor att börja arbeta med i församlingskontext.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om materialet och köpa eller ladda ner ditt exemplar. 

Furuboda kursvecka

Funktionsvariationer 

Var och en av oss har en plats och är viktig. Bibeln talar om hur församlingen är en kropp där varje del är viktig och behövs. För att nå bredden och djupet av vilka vi är som familj, som Guds församling, så behöver vi alla få plats. Men hur gör man?

 

 

Pingst Omsorg arbetar med funktionsvariationsområdet och stöttar församlingarna i deras arbete med kultur, inkludering och tillgänglighet. Hur skapar vi förutsättningar för att var och en ska bli sedd? Hur bygger vi en kultur av enhet i våra församlingar. 

Material från Sveriges Kristna Råd 

Klicka på länken nedan för att komma till ”Gåvan att finnas till”, ett material som ger teologisk förståelse kring funktionsnedsättningsfrågor och församling.  Det är framtaget av SKR och används i den ekumeniska arbetsgruppen Kyrka/Funktionshinder.

Klicka på länken nedan för att läsa mer och boka in din församling på en utbildningsdag.

Trygg församling

Det är lätt att inte vilja ta in och se att övergrepp kan förekomma i församlingsmiljöer, men Jesus sa att det är sanningen som ska göra oss fria.

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse. Pingst Omsorg stöttar församlingarna i deras arbete med att förebygga och förhindra risken att övergrepp sker i våra församlingar. Vi stöttar församlingarna i att hantera det på ett rätt sätt om det värsta ändå skulle inträffa.

TACK!

Tack till alla er eldsjälar som burit Omsorgsfrågorna på era hjärtan under så många år på ett så troget sätt.

Tack till alla er som gått före och alla er som plöjt väg för de eldsjälar som nu reser sig upp i vår rörelse. Tack till alla er som genom åren har axlat uppdraget och tagit fram material som öppnar dörrar och hjärtan i vår rörelse och påverkar inte bara vår egen kontext utan även pekar på en sund  modell för relationer som ger samhället ett tryggt föredöme.