PINGST OMSORG I CORONATIDER

För att stötta församlingarna i dessa tider har pingst Omsorg tagit fram ett material.
Nedan finns länkar till olika pdf:er som vi hoppas ska stötta er och uppmuntra er till att göra skillnad för de utsatta i detta läge. Vi har även tagit fram en del andakter som ska kunna stötta den som är orolig, känner sig ensam eller är ofrivilligt isolerad i denna tuffa tid. Kom ihåg att det kommer en tid efter Coronaviruset.
Tänk om vi efter denna tid, kunde se tillbaka och minnas att vi valde så gott vi kunde.
Istället för rädsla- välj KÄRLEK
Istället för panik- välj TILLIT
Istället för oro- välj HOPP
Istället för splittring- välj ENHET
Istället för förvirring- välj TRO

Inställd pågrund av Coronaviruset.

Furuboda sommarkurs 2020! Varmt välkommen till årets bästa vecka!

 

 

 

I samarbete med June Folkhögskola.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer förekommer överallt i samhället och tyvärr även i våra församlingar.

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse. 

Vi arbetar med ett material framtaget av organisationen Restored i Storbritannien . Materialet finns nu översatt till Svenska och innehåller såväl matnyttig kompetenshöjande information som väldigt konkreta och handfasta tips, råd och listor att börja arbeta med i församlingskontext.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om materialet och köpa eller ladda ner ditt exemplar. 

Relationer- Psykisk ohälsa – Funktionsvariationer – Våld i nära relationer – Trygg församling – Själavårdsnätverk 

 

 

 

 

 

 

 

Det går att bygga en församlingsgemenskap där vi alla får plats, där våra relationer är sunda och trygga och där vi firar våra olikheter.

 

VAD ÄR PINGST OMSORG?

Pingst Omsorg är en plattform för nätverk och kompetensutveckling inom rörelsen. Vi stöttar församlingarna i hanterandet av det svåra och sårbara, vackra och mänskliga och frågor som rör hur man bygger en kyrka för alla. Vi tror att enhet är nyckeln till tillväxt och att allt börjar i församlingens kultur. 

Bönen som Pingst Omsorg har på sitt hjärta är densamma som Jesus bad för sina lärjungar i Johannes kapitel 17:20-23, en bön om enhet.

”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

Vi är alla pusselbitar. Olika men lika unika. Vissa bitar passar inte ihop med varandra men alla passar ihop med någon. Tillsammans bildar vi en enhet där bilden blir tydlig och komplett.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Pingst Omsorg vill genom

  • Nätverksbygge
  • Föreläsningar
  • Utbildningsdagar
  • Kompetenshöjande material 

Stötta din församling i att våga ta i det sårbara och brustna för att bygga en gemenskap där vi alla får plats. Detta vill vi göra såväl konkret och praktiskt som visionärt och genom att uppmuntra och stötta de samtal som påverkar kulturen i församlingen.

Målet är sanna, kärleksfulla och trygga relationer i en församlingsgemenskap som är säker, inkluderande och tillgänglig.

image description
Christine Viklund
Verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg
Christine.viklund@pingst.se

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem där barn är en av de grupper där den är som störst. Den ökning som har skett i samhället är även något som våra församlingar känner av. 

Pingst Omsorg önskar vara en resurs på detta område. Vi vill hjälpa församlingarna att börja prata om psykisk ohälsa genom att erbjuda utbildningsdagar, bidra med resurser och kompetenshöjande material. Vi tror att det behövs ett helhetsperspektiv på denna fråga, där både ande, kropp och själ blir sedd och bekräftad. Därför har vi gjort ett arbete som heter Det finns hopp för psykisk hälsa. Detta arbete har Pingst Omsorg gjort tillsammans med Lp Grow och Pingst Ung.

Klicka på länken nedan för att komma till Det finns hopp sidan som är helt proppfull med resurser!

 

 

Furuboda kursvecka

Funktionsvariationer 

Var och en av oss har en plats och är viktig. Bibeln talar om hur församlingen är en kropp där varje del är viktig och behövs. För att nå bredden och djupet av vilka vi är som familj, som Guds församling, så behöver vi alla få plats. Men hur gör man?

Pingst Omsorg arbetar med funktionsvariationsområdet och stöttar församlingarna i deras arbete med kultur, inkludering och tillgänglighet. Hur skapar vi förutsättningar för att var och en ska bli sedd? Hur bygger vi en kultur av enhet i våra församlingar. 

UNIKA MÖTEN på Nyhem

2019

För femte året i rad anordnar Nyhemsveckan möten för barn med varierande funktionsnedsättningar. Samlingarna går under namnet Unika möten, då vi tror att dessa barn är helt unika och får unika Gudsmöten!
Samlingarna är anpassade för barn med olika diagnoser inom autismspektrum och följer därför ett tydligt bildschema. Mötet är befriat från de moment som i vanliga barnmöten kan stressa kravkänsliga barn. Mötet är endast öppet för barnen och dess anhöriga och vi är måna om att de ska få en lugn, fredad stund utan att störas av obehöriga. I tältet finns gott om utrymme att få röra sig när man vill, låta som man vill och vara den man är. Såpbubblemaskin, stillsam musik och en skärm med vackra färger stimulerar sinnen, för att inte tala om glassen mot slutet! Vi tänker att ju mer unik barnets deltagelse är – desto mer ära till Gud! För mer information: Marie Axmarker 0706-35 68 81, barn@nyhemsveckan.se

Material från Sveriges Kristna Råd 

Klicka på länken nedan för att komma till ”Gåvan att finnas till”, ett material som ger teologisk förståelse kring funktionsnedsättningsfrågor och församling.  Det är framtaget av SKR och används i den ekumeniska arbetsgruppen Kyrka/Funktionshinder.

Relationer

Äktenskapet, Barn och Tro, Relationer i församlingen.

Pingst Omsorg vill lyfta bibelns bild av sunda äktenskap och familjer, sunda, trygga relationer i församlingen och samtidigt ge stöd när något går sönder eller livet gör ont. Vi vill agera som en resursbank av kompetens och material så att församlingarna kan få verktyg att bygga en kultur av kärlek och enhet men även upprättelse och försoning.

Klicka på länken nedan för att läsa mer och boka in din församling på en utbildningsdag.

Trygg församling

Det är lätt att inte vilja ta in och se att övergrepp kan förekomma i församlingsmiljöer, men Jesus sa att det är sanningen som ska göra oss fria.

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse. Pingst Omsorg stöttar församlingarna i deras arbete med att förebygga och förhindra risken att övergrepp sker i våra församlingar. Vi stöttar församlingarna i att hantera det på ett rätt sätt om det värsta ändå skulle inträffa.

Material

Denna sida kommer inom kort och kontinuerligt att uppdateras med material och resurser som kan hjälpa din församling i arbetet kring relationer och funktionsvariationer. Håll utkik!

Sitter du på ett material som du tror kan vara till hjälp? Tveka inte att höra av dig!

Ju fler som kan få ta del av de verktyg vi har desto helare, tryggare och vackrare kan våra församlingar bli. Välkommen.

 

TACK!

Tack till alla er eldsjälar som burit Omsorgsfrågorna på era hjärtan under så många år på ett så troget sätt.

Tack till alla er som gått före och alla er som plöjt väg för de eldsjälar som nu reser sig upp i vår rörelse. Tack till alla er som genom åren har axlat uppdraget och tagit fram material som öppnar dörrar och hjärtan i vår rörelse och påverkar inte bara vår egen kontext utan även pekar på en sund  modell för relationer som ger samhället ett tryggt föredöme.