Pingst Omsorg

Vi växer inte i närheten av de som är precis som oss själva utan i bredden av vilka vi är tillsammans som Kristi kropp.

 Pingst – fria församlingar i samverkan, stöttar församlingarna i deras arbete med funktionsnedsättning och relationer.

Vi verkar även som plattform för församlingarna att utbilda sig inom följande tre områden; Trygg församling, Relationer och Familj samt Våld i nära relationer. Vi tror att dessa områden är avgörande för att skapa en trygg kultur och miljö inom församlingen.

Pingst Omsorg vill vara en resurs för församlingar som vill arbeta med frågor som rör hur man bygger en kyrka för alla, där olikheter blir en tillgång. Vi tror att enhet är nyckeln till tillväxt och att allt börjar i församlingens kultur.

Bönen som Pingst Omsorg har på sitt hjärta är densamma som Jesus bad för sina lärjungar i Johannes kapitel 17:20-23, en bön om enhet.

”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

image description
Christine Viklund
Verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg
Christine.viklund@pingst.se

Vi är alla pusselbitar. Olika men lika unika. Vissa bitar passar inte ihop med varandra men alla passar ihop med någon. Tillsammans bildar vi en enhet där bilden blir tydlig och komplett.

Vi erbjuder

  • Föreläsningar och utbildningsdagar från personer med kompetens inom funktionsnedsättningsområdet, relationer, psykisk ohälsa, våld i nära relationer och övergrepp.
  • Coachning och stöd med kulturfrågor i församlingen.
  • Kompetenshöjande material och Ledarskapshäften att diskutera i smågrupper/cellgrupper/ledargrupper. (Kommer inom kort att finnas under material)

Vi söker kontakt med

  • Dig som arbetar som Omsorgspastor, själavårdare eller församlingsledare och som vill veta mer om hur du kan arbeta med dessa frågor.
  • Dig som är engagerad i din lokala församling och vill veta mer om hur du kan engagera dig i dessa frågor.
  • DU som vet med dig att du skulle kunna göra mer, skulle vilja koppla med nätverket och kanske bli en av våra föreläsare.

Furuboda

Funktionsnedsättning

Var och en av oss har en plats och är viktig. Bibeln talar om hur församlingen är en kropp där varje del är viktig och behövs. För att nå bredden och djupet av vilka vi är som familj, som Guds församling, så behöver vi alla få plats.

Pingst Omsorg arbetar med funktionsnedsättningsområdet och stöttar församlingarna i deras arbete med kultur, inkludering och tillgänglighet. Hur skapar vi förutsättningar för att var och en ska bli sedd? Hur bygger vi en kultur av enhet i våra församlingar.

 

 

 

Nedan finns information om årets gemenskapsläger som kommer att hållas på föreningen Furuboda i Yngsjö. Vi ser så mycket fram emot att få välkomna familjer med barn och unga, vuxna och deras närstående, nya som gamla deltagare till årets bästa vecka. Välkommen till en vecka i tillgängliga och anpassade miljöer, med aktiviteter, gemenskap, samverkansövningar och många skratt. Välkommen som du är. Välkommen du också!

 

UNIKA MÖTEN på Nyhem

För femte året i rad anordnar Nyhemsveckan möten för barn med varierande funktionsnedsättningar. Samlingarna går under namnet Unika möten, då vi tror att dessa barn är helt unika och får unika Gudsmöten!
Samlingarna är anpassade för barn med olika diagnoser inom autismspektrum och följer därför ett tydligt bildschema. Mötet är befriat från de moment som i vanliga barnmöten kan stressa kravkänsliga barn. Mötet är endast öppet för barnen och dess anhöriga och vi är måna om att de ska få en lugn, fredad stund utan att störas av obehöriga. I tältet finns gott om utrymme att få röra sig när man vill, låta som man vill och vara den man är. Såpbubblemaskin, stillsam musik och en skärm med vackra färger stimulerar sinnen, för att inte tala om glassen mot slutet! Vi tänker att ju mer unik barnets deltagelse är – desto mer ära till Gud! För mer information: Marie Axmarker 0706-35 68 81, barn@nyhemsveckan.se

Material från Sveriges Kristna Råd 

Klicka på länken nedan för att komma till ”Gåvan att finnas till”, ett material som ger teologisk förståelse kring funktionsnedsättningsfrågor och församling.  Det är framtaget av SKR och används i den ekumeniska arbetsgruppen Kyrka/Funktionshinder.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem där barn är en av de grupper där den är som störst. Den ökning som har skett i samhället är även något som våra församlingar känner av. 

Pingst Omsorg önskar vara en resurs på detta område. Vi vill hjälpa församlingarna att börja prata om psykisk ohälsa genom att erbjuda utbildningsdagar, bidra med resurser och kompetenshöjande material. Vi tror att det behövs ett helhetsperspektiv på denna fråga, där både ande, kropp och själ blir sedd och bekräftad.

 

Gemensamt arbete ihop med LP Grow och Pingst Ung

Pingst Omsorg arbetar just nu fram ett material tillsammans med LP Grow och Pingst Ung. Senare i vår kommer det att lanseras och tillgängliggöras på olika sätt så att hela vår rörelse kan få kompetenshöjning och tips och råd kring hur vi bemöter varandra och hanterar en av vår tids största utmaningar. Vi tror att detta arbete kommer vara till stor välsignelse för hela vår rörelse.

Håll utkik för mer info!

Relationer

Äktenskapet, Barn och Tro, Relationer i församlingen.

Pingst Omsorg vill lyfta bibelns bild av sunda äktenskap och familjer, sunda, trygga relationer i församlingen och samtidigt ge stöd när något går sönder eller livet gör ont. Vi vill agera som en resursbank av kompetens och material så att församlingarna kan få verktyg att bygga en kultur av kärlek och enhet men även upprättelse och försoning.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer förekommer överallt i samhället och tyvärr även i våra församlingar. Det är lätt att inte vilja ta in och se det men Jesus sa att det är sanningen som ska göra oss fria. 

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse. 

Vi arbetar med ett material framtaget av organisationen Restored i Storbritannien . Materialet finns nu översatt till Svenska och innehåller såväl matnyttig kompetenshöjande information som väldigt konkreta och handfasta tips, råd och listor att börja arbeta med i församlingskontext.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om materialet och köpa eller ladda ner ditt exemplar. 

Klicka på länken nedan för att läsa mer och boka in din församling på en utbildningsdag.

Trygg församling

Övergrepp sker överallt i samhället och tyvärr även i våra församlingar. Det är lätt att inte vilja ta in och se det men Jesus sa att det är sanningen som ska göra oss fria.

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse. Pingst Omsorg stöttar församlingarna i deras arbete med att förebygga och förhindra risken att övergrepp sker i våra församlingar. Vi stöttar församlingarna i att hantera det på ett rätt sätt om det värsta ändå skulle inträffa.

Material

Denna sida uppdateras kontinuerligt med material och resurser som kan hjälpa din församling i arbetet kring relationer och funktionsnedsättning. Håll utkik!

 

TACK!

Tack till alla er eldsjälar som burit Omsorgsfrågorna på era hjärtan under så många år på ett så troget sätt.

Tack till alla er som gått före och alla er som plöjt väg för de eldsjälar som nu reser sig upp i vår rörelse. Tack till alla er som genom åren har axlat uppdraget och tagit fram material som öppnar dörrar och hjärtan i vår rörelse och påverkar inte bara vår egen kontext utan även pekar på en sund  modell för relationer som ger samhället ett tryggt föredöme.