Trons liv

Trons liv är namnet på Pingsts nya skriftserie med enkel vägledning för det andliga livets fördjupning. De små böckerna i serien har formen av ett bibelstudium och vill stimulera till en rikare användning av Bibeln. De är enkla att bära med sig, och lämpade för både personlig och gemensam läsning.

Först ut i serien är Bönen, en bok som riktar fokus på hur Anden stöder oss i vår bön, så att våra liv och världen kan förvandlas. Här tas upp frågor som ”Varför ska vi be?”, ”Kan vi verkligen påverka Gud?” och ”Och vad gör vi när nöden är så stor att vi inte vet hur vi ska forma vår bön?”

Skriftserien Trons liv utges av Teologiska nätverket i Pingst och kan köpas i Pingst Webshop.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner pressbild eller köpa skriften i Pingst Webshop.

LADDA NER

trons-liv_bonen_omsl_pressbild
(1.19 MB)