2019-3

Gud gav svar i Norrland

Helena kämpade med ångest och sökte efter meningen med livet. Genom LP-verksamheten fick hon svar på sin bön och fann härlig gemenskap. LÄS MER