2019-3

Han vill se mer av bönens kraft

Antonio Kiasisuas väg till en personlig tro på Jesus och pastorstjänst var långt ifrån självklar. Men när hans bror dog i en gerillaattack i Angola ställdes det mesta på sin spets. Resan till ett nytt liv inleddes när han i en dröm hörde en röst som sa ”Har du läst Jobs bok?” LÄS MER

Gud gav svar i Norrland

Helena kämpade med ångest och sökte efter meningen med livet. Genom LP-verksamheten fick hon svar på sin bön och fann härlig gemenskap. LÄS MER

Han talar med händerna

– När jag blev frälst insåg jag att jag kunde älska hörande personer. Det säger Jonas Söderberg, dövpastor, som i dag ser som en av sina viktiga uppgifter att vara brobyggare mellan den döva och den hörande världen. LÄS MER

Öppet för den helige Ande

Tigleth Malkey, Pingsts första riksevangelist, längtar efter att Guds kärlek ska bli uppenbar för människor. Redan vid de första församlingsbesöken har människor blivit frälsta, befriade och döpta i Anden. LÄS MER