2019-1

Vi behöver en våg av sociala insatser

LÄS MER

Folk i rörelse

LÄS MER

Rådslag hålls i Filadelfiakyrkan

– Prioritera rådslaget. Det brukar vara en härlig blandning av strukturerat beslutsforum och karismatiskt väckelsemöte, säger Daniel Alm, föreståndare i Pingst FFS. LÄS MER

På plats i Irak efter Islamiska staten

Vägspärrar och gripande historier med PMU i Irak. Följ med bakom kulisserna till kampanjen Efter IS. Johanna Litsgård Lebourn rapporterar direkt. LÄS MER

Behovet av Andens ledning

LÄS MER

Öppet för den helige Ande

Tigleth Malkey, Pingsts första riksevangelist, längtar efter att Guds kärlek ska bli uppenbar för människor. Redan vid de första församlingsbesöken har människor blivit frälsta, befriade och döpta i Anden. LÄS MER

Rapport visar på rättsosäkerhet

Nu finns en kartläggning av Migrationsverkets hantering av asylsökande som konverterat till kristendomen. Integrationsrådet i Pingst hoppas att rapporten ska göra skillnad. LÄS MER

Hjälp ges till församlingar

Hur får vi cellgrupper att fungera? Behöver vi ändra våra stadgar? Kan omsorgsarbetet utvecklas? En församlingscoach hjälper församlingen att finna svar. LÄS MER

Jag var HUNGRIG, HEMLÖS, NAKEN

En församling som inte är diakonal är inte en församling. Det menar teologen Ulrik Josefsson. LÄS MER

”När vi möter människor i trasighet är vi medskapare med Gud”

UlrIk Josefsson är doktor i teologi, samt verksamhetsledare för Pingst Utbildning och utbildningsföreståndare för Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Han vill inte tala om en speciell teologi kring pingströrelsen och det sociala arbetet. – Nej, man måste fundera över hur det sociala relaterar till den stora teologiska grunden, säger han. LÄS MER

”Psykisk ohälsa orsakar stress hos pastorer.”

Johanna Bode är verksamhetsledare för Pingst Ung, som har ungas psykiska ohälsa som ett av årets fokusområden. – Vi jobbar tillsammans med LP Grow och Pingst Omsorg. LÄS MER

Roligare i kyrkan

Olika aktiviteter är medlet när söndagsskolan i Filadelfiakyrkan i Stockholm ska få barnen att känna sig sedda, lära känna Jesus och växa i sin tro. LÄS MER

”Uppgifterna bidrar till vår strategiska utveckling.”

Magnus Wahlström tar in statistik från 439 församlingar. LÄS MER

Annorlunda debutroman

Att finna en pärla, Maria Soukka, Libris LÄS MER

Praktiskt om församlingen

Vad skulle du göra om du inte var rädd? Staffan Hellström, Sjöbergs Förlag LÄS MER

Gudomlig kärlek i västkustrock

LÄS MER

Lovsång i stora arrangemang

LÄS MER

Livserfarenhet från Öckerö

LÄS MER