2017-3

Missa inte ledardagarna!

I höst inbjuder Pingst återigen alla, som tillhör nätverket Pingst Ledare, till regionala inspirationsdagar. Dagarna hålls i Umeå 21 oktober, Västerås 11 november och Jönköping 18 november. LÄS MER

”Det handlar om Jesus”

Närmare 600 personer deltog i LP-verksamhetens sommarkonferenser i Gullbranna och Arjeplog. Båda på temat ”Jesus – helt enkelt”. LÄS MER

Bollplank om pastorstjänster

Pastor som söker jobb. Eller församling som söker pastor. I båda fallen agerar Andreas Ardenfors, verksamhetsansvarig för Församling, gärna bollplank. LÄS MER

Rikard har fått ett helt nytt liv

Om jag hade fått uppleva det jag är med om nu när jag var tonåring hade droger inte varit något alternativ. Det säger Rikard Eriksson från Avesta, som ägnat en stor del av sitt liv åt att knarka och odla, smuggla och sälja droger. Men, sedan ett par år tillbaka är hans liv helt förändrat. LÄS MER

Hon ska fixa Pingsts event

Isabel Söderteg är ansvarig för det nya verksamhetsområdet Pingst Event. Hon ska se till att allt praktiskt fungerar på konferenser, ledardagar och rådslag. Isabel ser fram emot sitt nya uppdrag. – Det ska bli jätteroligt! LÄS MER

Pingst startar integrationsråd för att dela erfarenheter

En möjlighet att dela erfarenheter, kompetenser och material kring att möta människor med andra modersmål än svenska. Så skulle man kunna sammanfatta grundidén bakom det integrationsråd, som bildats på initiativ av Pingst Församling. LÄS MER

Allt fler döps i pingst

Pingstförsamlingarna döper allt fler. Inte sedan 1987 har antalet döpta varit så många under ett år. Detta enligt den nya statistiken, som presenteras i den aktuella upplagan av Pingströrelsens årsbok. 2 359 personer rapporterats döpta under 2016. Det är sjätte året i följd som dopsiffrorna ökar. LÄS MER

Finska Filadelfia bjuder in till missionsbibelskola

Finska Filadelfia, som är en enhet inom Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, har under det senaste året anordnat en missionsbibelskola, där man utgått från boken Agora – för ett folk på väg. Erfarenheterna är så goda att församlingen fortsätter med en missionsbibelskola även detta läsår. LÄS MER

De gjorde film om Rikard

– Jag tror att det ger hopp till många att höra om Rikard. – Hans berättelse visar att det går att ta sig ur en svår situation. Linn Holmqvist och Louise Sandberg från Avesta har gjort en kort film om Rikards liv och väg ut ur drogerna och till ett helt nytt liv. LÄS MER

Gå in i vilan

LÄS MER

Nytta och äventyr

– Man gör något bra, gör något gott för andra, utmanar sig själv, är med om ett äventyr och får vänner för livet. Josefin Tapper summerar sina erfarenheter från att ha varit volontär ombord på organisationen Mercy Ships sjukhusfartyg i Madagaskar och Benin. LÄS MER

Många nya kyrkoavgiftsgivare

Under Nyhem och Lappis tog omkring 200 personer vara på möjligheten att anmäla sig som nya kyrkoavgiftsgivare till Pingst. LÄS MER