2017-1

Glädjens och fridens frukt

Daniel Alm skriver: Biblisk glädje är inte alltid liktydig med bländande leenden och glada skratt men biblisk glädje är Guds eviga glädje given till oss oavsett vårt nuläge. LÄS MER

Nya församlingar i en utmanande tid

Micael lahtinen skriver: Korint påminner på många sätt om den situation, dekadens och kultur som vi har i Sverige 2018. LÄS MER

Att nå ett samhälle med evangeliet

Urban Ringbäck skriver: Insikter om samhällets behov kan vara en kallelse för församlingen att möta dem. LÄS MER

STYGN

Det går att laga livet när allt gått sönder, Anne Lamott, Libris Bokförlag LÄS MER

Låt ditt inre lova Herren

Daniel Alm skriver: I en tid och kultur där det självvalda, där det egna beslutet definierar snart sagt allting, tror jag att det andefyllda gudsfolket har en otroligt viktig roll. LÄS MER

Frälsning för hela livet

Martina Prosén skriver: Det finns ingen motsättning i att längta efter Guds närvaro, att be om att den ska komma, och att samtidigt arbeta för ett mer hållbart och rättvist samhälle både på individ- och strukturnivå. LÄS MER

Ladda för hösten – gå in i vilan

Stig Åsbringer och Elisabet Åström skriver: I Guds rike finns det alltid tid att växa, tid att börja om, tid att vänta, tid att lyssna och tid att vila. LÄS MER

En bön att leva med

Daniel Alm skriver: Jesus ber inte om att vi ska fly vår verklighet och leva för oss själva. Han ber om beskydd från det onda. Gud vill ha sitt folk i funktion mitt i en många gånger dysfunktionell värld. LÄS MER

Mission – församlingens dna

Tatta Lennartsson skriver: Evangelisation och mission är inget valbart tillägg för församlingen. Berättandet är inbyggt i trons konstitution. De befriade berättar om Befriaren! LÄS MER

Starta nya församlingar där människorna finns

LÄS MER

Fri i Kristus att vara den kvinna Gud skapat mig till

Elloise Nordkvist skriver: Jag är dotter, fru, mamma och pastor, och jag vill älska min församling på ett sådant sätt att resten av familjen också gör det. LÄS MER

Identitet och inlevelse – om tillbedjan

Daniel Alm skriver: Vi lovsjunger med förankring i uppenbarelsen om vem Gud är och vilka vi är som vi uppfattar det i de bibliska skrifterna. LÄS MER

Bibeln lär oss välkomna främlingar

Ulrik Josefsson skriver: Bakom kulturskillnader, olika religiösa föreställningar, trasighet eller framgång skönjer vi Guds avbild i varje människa. LÄS MER

Omvändelse – Guds utsträckta hand

LÄS MER

Trygghet inför döden

"Som troende kan vi vara helt trygga inför döden. även om vi inte vet exakt vad det innebär så kommer vi vara tillsammans med Jesus." LÄS MER

Ansvaret att finansiera Guds rike

Per-Olof Eurell skriver: Den bibliska historien såväl som kyrkohistorien visar att tiondegivande i många stycken är en väckelsefråga. LÄS MER

Rachavs räddning

Dan Salomonsson skriver: Trons folk upprättar den prostituerade som hela livet hade hunsats och utnyttjats. Ur förnedringen reser hon sig och förenas med Guds folk. LÄS MER

Ledarskap med avstamp i skapelsen

LÄS MER

Löftet gäller dig

Daniel Alm skriver: En sann karismatik har inte som främsta signum att få rätt i en debatt eller att göra moraliska markeringar. En sann karismatisk erfarenhet är ett dop i kärlek, ett dop i den helige Ande. LÄS MER

Ordet, bön och gemenskap

LÄS MER

Det är tid för en ny sång

Bo-Göran Leckström skriver: Det verkar som om Gud valt att låta varje tid och varje generation få forma musikens dräkt på sitt eget sätt och låta varje skeende få föda fram ny och relevant musik. LÄS MER

Gäller missionsuppdraget fortfarande?

Niclas Collén skriver: Djupast sett är det syndens fruktansvärda, eviga konsekvens som måste motivera oss att rädda människor. LÄS MER

Alla Guds barn är ledare

Niklas Piensoho skriver: När Guds Ande fyller en människa får man ny kraft och en del av den kraften tar sig uttryck i något som bäst kan beskrivas som ledarskap. LÄS MER

Samtal om musik och teologi

LÄS MER

Hur sker växten i Guds rike?

Ulrik Josefsson skriver: Bibeln utmanar oss att inte stirra på våra förutsättningar eller förmågor utan se att Guds verklighet alltid har en dimension till. LÄS MER

Kreativitetens återkomst

Urban Ringbäck skriver: Jag tror att vi som kristna kan byta fokus: Från att fly kulturen, alternativt anpassa oss till den, till att börja genomsyra den. LÄS MER

Stort behov av sociala insatser

Hans Wikström skriver: Jag tror att församlingarna i dag har en unik möjlighet att röra sin samtid genom ett starkt socialt engagemang. LÄS MER

Tänk att få vara ett Guds barn

Ulrik Josefsson skriver: Barnen är förebilder för hur livet med Gud ska levas. Om barnen kring Jesus hade denna plats, vad får det för konsekvens för våra församlingar idag? LÄS MER

Kom, Herre Jesus

LÄS MER

Generositet – en underskattad tillgång

Ulf Sundkvist skriver: Det finns ett naturligt samband mellan att vara generös och skörda generositet. LÄS MER

Mötet med Guds kraft

John Derneborg skriver: Smörjelsen rustar oss för att leda världen till ett möte med Gud. Vi är skyldiga att leda världen till det mötet. LÄS MER

Barnen, familjen och församlingen

LÄS MER

Tankar om medlemskap

Pelle Hörnmark och Magnus Wahlström skriver: Vår förhoppning är att frågan om medlemskap skulle lyftas från en fråga om stadgar och matriklar till hur vi tränar lärjungar som kan göra skillnad. LÄS MER

Ändrad världsbild – efter Guds vilja

Carla Widén skriver: Kanske skulle kyrkorna inte behöva tänka så mycket på att integrera ”immigranter” eller ”flyktingar” eller ”minoriteter”, eller ”etniska grupper”, utan mer på att välkomna folk i allmänhet. LÄS MER

Bygg broar – inte murar

Andreas Frankner skriver: Församlingsplantering innebär att nå och anpassa sig till nya människor, att bygga broar i stället för murar. LÄS MER

Generös – för Guds skull

LÄS MER

Församlingen behöver byggas av män och kvinnor

LÄS MER

Kärlek är diakonins kärna

Carla Widén skriver: Guds rike blir synligare om församlingar och enskilda kristna visar flera och tydligare tecken på att vi är präglade av Guds rike genom att hela, se, höra, besöka, mäta, trösta och befria. LÄS MER

Naturligt med församlingstillväxt

LÄS MER

Tro, dop och medlemskap

Pelle Hörnmark skriver: För mig hör tro och dop ihop. I den ordningen. Just för vi är skapade med en fri vilja att fatta våra egna beslut. LÄS MER

GUDSTJÄNSTEN

LÄS MER

Herrens måltid leder till gemenskap

LÄS MER

Jesus överskred gränser

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervis­nings­materialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Andedopet – hundra år efter Azusa

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervis­nings­materialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Människan har ett oersättligt värde

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervis­nings­materialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Både verklighet och framtidsvision

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervis­nings­materialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Gud räknar med barn och unga

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Jesus levde sitt liv som jude

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervis­nings­materialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Heligheten samlat uttryck för Guds väsen

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervis­nings­materialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Pengar kan bli redskap till välsignelse

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Andens dop kraften som gör oss begripliga

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Teologdag om dopet får uppföljare

I den urkristna tiden fanns knappast någon diskussion om dopet. Förmodligen för att det var så självklart och hade en så tydlig koppling till omvändelsen. I Bibeln finns egentligen väldigt lite undervisning om dopet. Det kom bland annat fram när pingströrelsens teologiska nätverk inbjöd till teologdag om dopet i slutet av april. LÄS MER

Dopet – en verklighet att leva i

LÄS MER

Kyrkan måste gå i Jesu fotspår

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Ge vidare det du har hört!

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER