2016-3

När själen är bedrövad

Människan består av ande, kropp och själ men talar vi tillräckligt mycket om själen? Varför drar sig många medlemmar undan i ensamhet när de mår psykiskt dåligt, istället för att söka tröst och hjälp i församlingen? LÄS MER

Har alla samma värde?

Världen rangordnar och värderar människor olika. Men tron på skapelsens och frälsningens Gud kastar ljus över människans gåtfulla väsen. Som skapad av Gud har alla människor samma oersättliga värde. LÄS MER

Hon fann sitt människovärde i mötet med Jesus

När Lili-Ann Karppinen började lära känna Jesus växte hennes känsla av människovärde. "Nu kunde jag se på mig själv med andra ögon", säger hon. LÄS MER

Nätverk vill inspirera för strategisk bön i församlingar

– Vi vill vara med och bidra till att bön prioriteras och inspirera till en ökad bönerytm i församlingarna. Det säger Fredric Crona, föreståndare i Kalmar, som leder det nya nätverket Pingst Bön. Han hoppas att atmosfären i landets städer ska påverkas av att församlingarna börjar bedja strategiskt. LÄS MER

Bön är gemenskap med Gud

Bön handlar om att odla sin vänskap med Gud. I bönen umgås vi med Gud, vi är tillsammans med honom. Och det gör inget om vi ibland inte hittar orden – vårt hjärta får ändå möta honom som är vårt ursprung och vårt mål. LÄS MER

Sverige och sabbaten

LÄS MER

Glöm inte vilan i Julstressen

Hedra vilodagen är det tredje budordet. I en tid när allt snurrar i rekordfart är detta kanske ett av de svåraste buden att följa. Men Gud visade redan i skapelsens morgon vägen; den sjunde dagen stannade Han upp och njöt och välsignade det Han gjort. LÄS MER

Finns det hopp i miljöfrågan?

Rubriker och larmrapporter om klimatet har blivit mer eller mindre vardagsmat. Är det kört? Spelar det någon roll vad vi gör? Ska inte jorden ändå gå under? LÄS MER

Tyst om miljö och klimat?

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta. Men du är densamma, dina år har inga slut. Psaltaren 102:26-28 LÄS MER

Glädjen i den lilla gruppen

Församlingen står på två ben. Den stora gudstjänstsamlingen på söndagar och den lilla gruppen som bygger relationer och möts mitt i veckan. Båda behövs.   LÄS MER

Smågrupper genom historien

LÄS MER

”Ju mer man lär känna varandra, ju mer kan man dela”

Markus Holmbom, som är ansvarig för smågruppsarbetet i Pingstkyrkan i Skellefteå, delar med sig av några tips. LÄS MER

Jag var HUNGRIG, HEMLÖS, NAKEN

En församling som inte är diakonal är inte en församling. Det menar teologen Ulrik Josefsson. LÄS MER

”När vi möter människor i trasighet är vi medskapare med Gud”

UlrIk Josefsson är doktor i teologi, samt verksamhetsledare för Pingst Utbildning och utbildningsföreståndare för Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Han vill inte tala om en speciell teologi kring pingströrelsen och det sociala arbetet. – Nej, man måste fundera över hur det sociala relaterar till den stora teologiska grunden, säger han. LÄS MER

Lisa vill vara en förebild

Lisa Fredlund satt på en busshållplats i Jönköping när hon fick sin kallelse att bli pastor. Då var hon inte ens kristen. I dag är hon föreståndare för Östermalmskyrkan i Kristianstad. LÄS MER

SST ordnar mentorskapsprogram för kvinnor i september

Nämnden för Statens stöd till trossamfund ger under hösten flera kurser för trossamfund och församlingar. Ett pilotprojekt heter ”Delaktig, stark och synlig” och är ett mentorskapsprogram för kvinnor. LÄS MER

Åsa Molin startade nätverk för kvinnliga förkunnare

Kvinnor är inte annorlunda än män, och förkunnar inte om andra saker än män. Men kvinnor behöver spegla sig i varandras erfarenheter. Så sammanfattar Åsa Molin tankarna som låg till grund när hon tillsammans med andra pastorer startade nätverket Nelly för kvinnliga förkunnare. LÄS MER

Marica blev föreståndare i sin hemförsamling

– Församlingen var modig som valde mig, säger Marica Reid. Nu är det ett halvår sedan hon tillträdde som föreståndare i den församling där hon växte upp. LÄS MER

Gymtränare och pastor

Motvilligt accepterade Frida Nyberg att låta sig kallas pastor. I dag är hon gymtränare och pastor i Boden. – Som gymtränare har jag lärt mig hur man får människor att klara av mer än de tror! LÄS MER

Hallå där…

…Anethe Carlsson, föreståndare för Skärgårdskyrkan, Värmdö, som också har arbetat med Pingst Ungs jämställdhetsprojekt ”Ester – för ett hållbart ledarskap” som avslutades 2014, och som sedan dess har blivit både en bok och ett antal föreläsningar. LÄS MER