2016-1

NT på olika språk erbjuds till församlingar

Församlingar som vill erbjuda Nya testamenten till immigranter på deras eget språk har nu möjlighet att kostnadsfritt beställa sådana genom Gideoniterna i Sverige. – Beslutet innebär en stor satsning utöver Gideoniternas normala arbete, säger direktor Olle Nordahl. LÄS MER

Ny organisation för ALT

På årets Rådslag kommer framtiden för pastorsutbildningen ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, upp som en beslutspunkt. Enligt det förslag som föreligger ska Pingst, EFK och SAM tillsammans bilda den ideella föreningen ALT, som i sin tur ska driva ÖTH och Församlingsledarakademin. Kärnverksamheten ska även framöver vara att bedriva en fyraårig pastors- och ledarutbildning. LÄS MER

Ta vara på ditt syskon

Berättelsen om två bröder. En av dem rör sig över landet. Den andre är hemma och brukar jorden, han kan lagen om sådd och skörd. Tillsammans ska de offra, den ene upplever sig felbehandlad. Han känner sig missgynnad, arg och sänker sin blick. LÄS MER

Nytt nätverk för fred i Kongo

”Det är nog! Sex miljoner döda, tiotusentals våldtagna och årtionden av extrem fattigdom.” LÄS MER

Rådslag i Uppsala

Årets Rådslag hålls den 13-14 maj i Pingstkyrkan i Uppsala. Då kommer bland annat en ny föreståndare för Pingst – fria församlingar att väljas. LÄS MER

Flyktingar fick Nick Parks församling att mångdubblas

Nick Park, irländsk pingstpastor i Solid Rock Church i Drogheda utanför Dublin, har varit med om att se sin helt irländska församling på 70 personer växa till en multikulturell kyrka på 600 medlemmar. Han var en av de medverkande under årets Pingst Pastor-konferens, där han talade om att välkomna främlingar. LÄS MER

Rekommendation

LÄS MER

”ÄR DU KRISTEN SKA DU DÖ!”

Tom Doyle/Greg Webster, Sjöbergs förlag LÄS MER

De lär sig svenska genom bibelordet

Att memorera bibelverser är ett effektivt sätt att lära sig det svenska språket, och samtidigt lära känna Gud och andra människor. Öppet hus i Pingstkyrkan, Avesta, på torsdagar är en höjdpunkt för många som nyligen kommit till Sverige. LÄS MER

IBRA når in i IS-områden

IS härjningar och förföljelse av kristna i Mellanöstern har klassats som folkmord av EU. – Ibras uppgift att sprida evangelium till de onådda folken blir alltmer aktualiserat nu. Det enda svaret på IS-frågan är att få hjärtan förvandlade av Jesus, säger Pontus Fridolfsson, verksamhetsledare på Ibra. LÄS MER

Bibeln lär oss välkomna främlingar

Ulrik Josefsson skriver: Bakom kulturskillnader, olika religiösa föreställningar, trasighet eller framgång skönjer vi Guds avbild i varje människa. LÄS MER

Tillbedjan som livsstil

Jag föddes i Småland i slutet på 1960-talet. När jag var liten flyttade min familj till Stockholm och mina föräldrar som var troende, blev medlemmar i Filadelfiakyrkan. Den församlingen skulle få enorm betydelse för mig. För i slutet på mina tonår gick vi igenom en tragedi i vår familj, min pappa dog i cancer. LÄS MER

SOUL SURVIVOR

Love takes over, Integrity Media LÄS MER

Så fördelas anslaget till flyktingarbetet

Språkkaféer, allaktivitetshus, fotbollslag och öppen förskola. Det är bara några av de aktiviteter som pingstförsamlingar över hela landet nu får extra medel för. LÄS MER

Daniel Alm älskar pingstmiljön

– Pingströrelsen är som bäst när den både är andlig och folklig och jag är glad och stolt över att vara en del av den och vill både leva i och vara med och utveckla den. Det säger Daniel Alm, föreståndare i Pingstkyrkan i Västerås, som är valberedningens förslag till ny föreståndare efter Pelle Hörnmark. Valet sker på Rådslaget i Uppsala den 13 maj. LÄS MER

Personligt

Detta är förmodligen den sista ledaren jag skriver i Pingst.se. När nästa nummer kommer i början av juni har vi haft rådslag och valt ny föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. LÄS MER

Möjligheter för församlingarna

När jag skriver den här texten lyser solen in genom mina vardagsrumsfönster så där intensivt som den bara kan när våren är i antågande. LÄS MER

Tips om tolkning

På Pingsts hemsida går det att gratis ladda ner material, som ger tips och stöd kring tolkning. LÄS MER

JESUS CULTURE

Let it Echo, Sparrow Records LÄS MER

Utmaningar och glädje när Pingstkyrkan blev HVB-hem

Allt gick väldigt fort, men det kunde väl knappast gå till på annat sätt när flyktingströmmarna så överväldigande hastigt drabbade Sverige. På kort varsel lyckades Pingstkyrkan i Jönköping starta ett boende för ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

Mediestorm gav starkare stöd

När Pingstkyrkan i Strängnäs anklagades av Expressen för att utnyttja de EU-migranter som de hjälpt att få arbete, växte stödet till församlingen och engagemanget för de utsatta blev bara starkare på orten. Flera rumäner har kommit till tro och deras barn går nu i skola. LÄS MER

Kvinnorna bygger det nya Kongo

Genom åren har Panzisjukhuset behandlat tiotusentals kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld. I dag ser man allt oftare hur patienterna, trots det våld de utsatts för, får kraft att resa sig och kräva rättvisa och förändring. Sandra är en överlevare som vägrar låta sina drömmar krossas av erfarenheten från våldtäkten. Hon vill vara med och bygga det nya Kongo. LÄS MER

Perspektiv

Två böcker rör sig i mina tankar nu. Trängs där så till den grad att de blandar sig i varandra. Här bredvid är de omnämnda var för sig, men det är i kombination med, och relation till, varandra som de inte släpper taget om mig. LÄS MER

Fotboll för integration

I Pingstkyrkan Huskvarna tar man fotbollen till hjälp för att nå ut till ensamkommande flyktinggrabbar. Idrottspastor Johan Ljung vill lyfta ungdomarna ur hopplöshet och utanförskap. LÄS MER

Nytt material för församlingsplantering

Nu i mars drog en ny omgång av Pingsts församlingsplanteringsutbildning igång. Den pågår under två år och innehåller fyra utbildningstillfällen, som kompletteras av studier på egen hand samt coachning mellan träffarna. I och med den här utbildningen börjar ett nytt material kallat M4 att användas. LÄS MER

BETHEL MUSIC KIDS

Come alive, Bethel Music LÄS MER

SHERLOCK – fallet med den tomma graven

Per Ewert, Sjöbergs förlag LÄS MER

365 DAGAR MED JESUS

Niklas Piensoho, Libris LÄS MER

”Valde det mitt hjärta brann för”

Han lämnade en fin chefspost inom näringslivet för att bli pingstpastor i Avesta. Att kärleken till hemförsamlingen och hjärtats inre röst fick styra i stället för pengar och status är ett beslut som Patrick Larsson inte ångrar. LÄS MER

Ny enkät om församlingars flyktingarbete

Den 20 januari i år skickades en enkät ut till cirka 440 pingstförsamlingar som ombads att besvara några frågor kring flyktingarbetet i församlingarna. I början av februari hade 122 församlingar svarat, och svaren har nu sammanställts. LÄS MER

Musik som förenar

Musik kan vara ett verktyg för integration. Det menar pastor Urban Ringbäck, som också ska hålla i ett seminarium om just detta på musikkonferensen MÖT. LÄS MER

96 LAMPOR – om oss som brann och försvann

Jacob Langvik, Argument förlag LÄS MER

IBRA vill nå alla med evangeliet

IBRA har en tydlig uppdragsbeskrivning: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. – Det finns en tydlig teologisk grund att alla etniska grupper ska få en möjlighet att ta emot Jesus i sina liv, säger Niclas Collén, fältansvarig på IBRA. LÄS MER

Hallå där…

… Marcus Wallin, som gjort en dokumentärfilm om några svenska ungdomar, som deltagit i ett missionsprojekt i några byar i Anderna i Argentina. I mitten av januari lades filmen ut på Youtube. LÄS MER

72 timmar som förändrade världen

På Påskdagen bjuder Filadelfiakyrkan i Stockholm in till föreställningen ”72 timmar”, vars syfte är att lyfta påskens budskap. – De senaste åren har påsken haft en ganska låg profil i församlingens gudstjänstliv. Många lämnar stan för att åka på semester eller hälsa på släktingar över påsk. Men i år tror vi på ett annat mönster, säger Gustav Jannerland, en av församlingens pastorer. LÄS MER

Niklas Hallman

Jag dansar ändå, David Media LÄS MER