2015-4

”Vår sanna identitet finns i Kristus”

– Församlingen är den starkaste integrationsplats som finns. Det säger Wilberforce Bezudde, pastor för det internationella arbetet i Cityförsamlingen i Stockholm, där man valt att fokusera på tillhörigheten i Gudsriket i stället för på etnicitet eller nationalitet. LÄS MER

Forskar om ogifta mödrar

– Jag vill skriva om hur det var när ogifta kvinnor, som tillhörde frikyrkoförsamlingar, blev gravida. Det säger Erica Cyrillus, pastorsadjunkt i Enköping, som planerar ett forskningsprojekt i kyrkohistoria. LÄS MER

Pingstforskare möts i Uppsala

Den 10–11 juni 2016 möts forskare som ägnar sig åt pentekostala studier till konferens i Uppsala på temat ”Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions”. LÄS MER

Kulturhelg på Kaggeholm

I april nästa år bjuder Pingstkyrkan i Lekeryd och Kaggeholms folkhögskola in till en kulturhelg med bildkonsten i fokus. LÄS MER

Verktyg för bibelstudier

Den nya kursen BIBEL DISTANS, kopplad till Kaggeholms folkhögskola, har tillkommit för att ge enskilda och församlingar verktyg för det egna bibelstudiet. LÄS MER

MÖT 2016 i april

Den 15–17 april 2016 är det dags för MÖT 2016, konferensen i Smyrna Göteborg som riktar sig till sångare och musiker. MÖT står för Möten, Överlåtelse och Tro. LÄS MER

Hallå där…

...Göran Lennartsson, som under hösten kommit ut med en reviderad upplaga av boken inympad, som handlar om kristendomens judiska rötter. LÄS MER

Pastorer i JESU fotspår

Omkring 250 pastorer deltog i oktober i en fortbildningsvecka i Israel, där Jesus och Bibelns berättelser stod i centrum. Att läsa Bibeln på de platser där den utspelar sig och förkovra sig kring sammanhangen och dåtiden var ett av resans huvudsyften. LÄS MER

Alla är älskade av Gud

LÄS MER

Pingst.se som pdf

Hör du till dem som tycker att det blir väl mycket tidningspapper att återvinna där hemma men ändå inte vill vara utan Pingst.se? För dig finns nu möjligheten att en gång i kvartalet i stället få ett mejl med en länk till tidningen i pdf-format. LÄS MER

Nytt initiativ för arbete bland romer

Sedan några månader tillbaka har Pingst ett särskilt råd för romer. – Tanken är att vi på samma sätt som vi har Arbetsutskott för olika länder ska jobba med frågor kring romer, både de som är migranter i Sverige och de som finns i Rumänien och Bulgarien, säger Marcus Sönnerbrandt, som tillsammans med Christer Tornberg leder arbetet. LÄS MER