2015-4

Språkkafé – en väg till gemenskap

I Pingstkyrkans språkkafé möts individer för ett ömsesidigt och kravlöst lärande som bryter isolering, skapar relationer och banar väg in i det svenska samhället. Dagens stora flyktingström gör verksamheten viktigare än någonsin och engagemanget är stort från församlingsmedlemmarna. LÄS MER