2015-3

Församlingar hyllade för integration

LÄS MER

Stödboende öppnat i Boden

LÄS MER

Satsning på en trygg församling

– Det är viktigt att vi skapar en trygg miljö i församlingarna och därför ska och vill vi jobba med de här frågorna. Det säger Marina Andersson, som är en av dem som kommer att hålla i utbildningsdagar i landets pingstförsamlingar om att förhindra övergrepp. Satsningen Trygg församling drog igång nu i september. LÄS MER

Konferens för ungdomsledare

Ungdomspastorer och ideella ungdomsledare från hela landet är målgruppen för konferensen Kallad, som hålls i Linköping den 20–22 november. Inbjudare är sex olika barn- och ungdomsorganisationer, bland andra Pingst ung. En unik möjlighet till praktisk ekumenik, alltså. LÄS MER

ALT-studenter utexaminerade

I våras var det dags för de första studenterna på Akademi för Ledarskap och Teologi, ALT, att ta sina examina. Sammanlagt handlade det om 20 studenter som gått igenom den fyra år långa utbildningen. LÄS MER

De leder nytt nätverk

Karolina Toftgård och Johan Lagerbeck ansvarar tillsammans för projektledningen av det nya nätverket Pingst Ledare. Deras huvuduppdrag handlar om information, koordination och undervisningsupplägg. LÄS MER

Rekordmånga döpta 2014

Antalet döpta som rapporterades av pingstförsamlingarna var förra året det högsta antalet sedan 1994, inte mindre än 1 710 personer! Det kan man bland annat läsa i Pingströrelsens årsbok 2015, som nyligen kommit ut. LÄS MER

Walter ska nätverka med migrantförsamlingar

– Internationella församlingar som leds av personer som själva är invandrare i Sverige behövs. Det säger Walter Zuniga, som nyligen anställts som projektledare av Pingst för att uppsöka och nätverka med de här församlingarna. LÄS MER

Hoppfulla berättelser

LÄS MER

LARS-GÖRANS RESA TILL ETT ORDNAT LIV

Alkoholen kom tidigt in i Lars-Görans liv. Den styrde det mesta ända tills kroppen tog så mycket stryk att han insåg att han måste ha hjälp. Men resan till ett ordnat liv har inte varit helt spikrak. Nu säger han: – Jag vill göra det som är min egen kallelse. Och det är att hjälpa andra på samma sätt som jag själv har fått hjälp. LÄS MER

Folk i rörelse

LÄS MER

Missionsår gav ny Gudsbild

Viktoria Jonsson och Matilda Waern har gjort var sitt år i Bolivia genom Testa Mission. Med sig hem har de nya erfarenheter och fina minnen av möten med människor och församlingar med en stark tro på Gud. LÄS MER

Över 100 deltog i PHV-lägren

Även denna sommar anordnade PHV, Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet, gemenskapsläger på Bjärka Säby och Furuboda. Sammanlagt deltog drygt 100 personer i lägren, som riktar sig både till funktionshindrade och till deras familjer. LÄS MER

LP startar mötesplats för kvinnor

I början av september startade LP-verksamheten en mötesplats i Nässjö, som enbart riktar sig till kvinnor. LÄS MER

Hallå där…

…Thomas Ardenfors, som nyligen kommit ut med en bok om att vara jour- och fosterförälder. LÄS MER