2015-3

Tre generationer missionärer

Vi möter tre generationer Nyman; Fred, 80 år, Jan-Erik, 59 och Benjamin, 30. Tre generationer missionärer, med Tanzania som gemensam nämnare. De visar en tydlig ömsesidig respekt när de pratar om missionärsrollen, kallelse och lärdomar. På frågan ”Finns det verkligen ingenting ni är oense om?” svarar de med ett stort skratt: – Näe! LÄS MER